5.7 Nummerplader

Motorcyklen skal være forsynet med 3 nummerplader (udformning se Bestemmelse E) en fremadvendt og en på hver side.

Nummerpladerne skal være synlige i deres helhed henholdsvis forfra (+/-45°) og fra siderne (+/-45°), og må ikke inden for disse synsvinkler i nogen udstrækning være dækket af andre genstande monteret på køretøjet eller af deltageren selv.

Alle nummerpladers farver og tal skal altid følge maskinklassen* og have følgende farve:

Maskinklasse Bundfarve Talfarve
Begynder/laveffekt Hvid Sort
Micro 50cc Hvid Sort
Micro 65cc Gul Sort
Mini 65cc Gul Sort
Mini 85cc Hvid Sort
MX 1 Hvid Sort
MX 2 Sort Hvid
125 2-takt Sort Hvid
YB A 28+ Hvid Sort
YB B 28+ Sort Hvid
YB C 28+ Sort Hvid
OB A 36+ Grøn Hvid
OB B 36+ Hvid Sort
OB C 36+ Hvid Sort
OB A 46+ Gul Sort
OB B 46+ Gul Sort
OB C 46+ Gul Sort
VET 55+ Blå Hvid
Dame Blå Hvid
Pige Jf. hhv. 65cc og 85cc
Pitbike Open Hvid Sort
Pitbike Standard Open Sort Hvid
Sidevogn Open Gul Sort
Quad Racers, alle klasser Jf. bestemmelse K

*Undtagelse: Ved deltagelse i flere klasser skal frontnummerpladens farver og tal altid følge den eller de valgte maskinklasser på dagen.

Frontnummerpladens tal skal være let læselige og uden skyggeeffekter eller reklamer. For etcifrede kørenumre gælder, at dette ciffer skal centreres midt på nummerpladen. Sidenummerpladernes tal skal være ens, let læselige og uden skyggeeffekter eller reklamer.

For Mini og Micro tilpasses cifrenes størrelse nummerpladerne, med størst mulige tal.

Pladernes overflade skal være ubrudt og plan. Frontnummerplade med perforering eller ventilering tillades. Tal må ikke perforeres.

Se også Bestemmelse E, Nummerplader.

Pladerne skal være forsvarligt fastgjort. Anvendelse af ståltråd eller lignende hertil er ikke tilladt.