Opgaver i klubben

Her på siderne kan du se, hvilke opgaver klubben mangler hjælp til at få løst. Vi er altid glade for en hjælpende hånd i det frivillige arbejde.

I træningskalenderen er der ugentlige opgaver, som f.eks. træningsleder, kiosk og tilmelding.

Under “Her og nu opgaver” er der f.eks. hjælp til vedligeholdelse af banen, bygninger og anlægget m.m., som er vigtige at få udført snarest muligt.

Under “Andre opgaver” kan der være opgaver som ligger længere ude i fremtiden, eller opgaver som ikke hører ind under de to andre kategorier.

Under “Årets tilbagevendende opgaver i BMCK” kan du se mange af de tilbagevendende opgaver i BMCK, i forbindelse med bestyrelsesarbejdet, træninger og løb m.m.

Vælg den ønskede fane i venstremenuen.