BESTEMMELSE B – Baneprøver

Det er klubbens ansvar at sikre, at kørere, som ikke tidligere har kørt på stor bane, aflægger en baneprøve. Baneprøven aflægges for en D-, S- eller TL-licens-indehaver og omfatter en mundtlig overhøring i forståelse af flagregler, samt en praktisk køreprøve.

Vejledende spørgsmål ved aflæggelse af baneprøve (mundtlig overhøring).

 • Forklar betydningen af Grønt flag i brug på banen.
 • Forklar betydningen af Grønt flag i forbindelse med startprocedure.
 • Forklar betydningen af Gult bevægeligt flag.
 • Forklar betydningen af Gult stillestående flag.
 • Forklar betydningen af Rødt flag.
 • Forklar betydningen af Samaritflag
 • Forklar betydningen af Sort flag med nummer på undertavle.
 • Forklar betydningen af Sort/hvidternet flag.
 • Forklar betydningen af Blåt flag.

Vejledende spørgsmål til unge og voksne kørere. I microkøreres tilfælde kan forælder/værge svare på vegne af køreren:

 • Hvem er øverste myndighed ved et motocrossløb?
 • Skal motorcyklen lydmåles en gang imellem?
 • Hvor meget må en motorcykel lyde (i decibel)?
 • Må du hælde din gearkasse/forgaffelolie ud på jorden?
 • Hvornår skal du have olieopsamlingsbakke/beskyttelsesmåtte under motorcyklen?
 • Skal du bære briller/mundbeskytter/hjelm ved løb og træning?
 • Skal du have handsker på ved løb og træning?
 • Skal bukserne have knæ/skinnebensbeskyttelse?
 • Skal støvlerne være af læder eller kunststof (plastic)?
 • Må du køre på andet end blyfri/olieblandet benzin?
 • Hvad betyder de 3 bogstaver DMU?
 • Må du køre på baner der ikke er godkendt af DMU?
 • Er du forsikret når du har et DMU licens (også tandskade)?
 • Må du køre i Sverige, Norge og Finland på dit DMU licens?
 • Kan dommeren kræve din motor adskilt for opmåling?
 • Skal en protest være skriftlig, og hvem skal den afleveres til?

Efter den mundtlige overhøring foretages en praktisk køreprøve.
Licensansøgeren skal iført fuldt reglementeret udstyr vise sin kørefærdighed, og at han/hun behersker sin maskine i et for ham/hende passende tempo, ligesom han/hun skal respektere et evt. signal fra eksaminator.